MEDLEMSKAP
Medlemsavgiften är BARA 100 kronor per år.
I medlemskapet ingår Medlemsbladet med 4 nr/år och turistbroschyren Molinska inspelningsplatser i Östhammars kommun samt gratis/rabatterande aktiviteter som Lars Molin Sällskapet anordnar.

Avgiften betalas genom insättning på Bankgiro 413-6479 Lars Molin Sällskapet

VIKTIGT! att Du anger ditt namn och adress samt e-post i meddelandefältet vid inbetalningen så vi kan sända dej välkomstbrev, medlemsbladet och annan information.

Har du inte e-post sänder vi medlemskort och information till din adress. Men det är med tanke de stora portokostnaderna som vi sänder/kommunicerar via Internet om detta är möjligt.

GÅVOR
Gåvor till förverkligandet av Lars Molin Sällskapets syfte och målsättningar emottages tacksamt, då vi arbetar ideellt i styrelsen och endast har medlemsavgifterna som inkomstkälla. Då använder du samma bankgirokonto men skriver gåva på talongen.

 

 

 

 

 

Upp igen!