Piratförlaget ger även ut några av de romaner som Lars Molin skrev under sitt liv, som eböcker.
Vad de handlar om kan du läsa under Lasses böcker, där de äldre upplagorna finns.

 

bomben 400

bomsalva 400

korset 400

trakusten 400

vildhussen 400      
       
Upp igen!