Lars Molin skrev ett roligt kåseri i nr 5 1998 i Vägverkets Produktionstidning: Vallöftet

pdfLäs artikeln här!

Upp igen!