Lars Molin, författaren, har blivit utskälld av både allmänhet och kritiker.
Så kan det gå när man angriper vårt välfärdssamhälle, avslöjar vår oförmåga att lösa konflikter och våra usla relationer till varandra.
Tjocka släkten är en politisk serie, ett angrepp på arbetarrörelsen.
Tidningen VI mötte Lasse i Luleå för att diskutera detta.
Allt kunde läsas i VI tidningen nummer 18, 1975

Artikeln har jag hittat och fotat på Kungliga biblioteket i Stockholm.
Iréne Holmgren, ordförande

Tjocka släkten

Upp igen!