Det är fantastiskt med ett sådant gensvar, vi har spelat för utsålda hus varje kväll, vi måste till och med låna in stolar från Hembygdsmuseet, säger Jonas Hellberg, entusiastisk ordförande i föreningen Proximus.

Upp igen!