Till ny ordförande valdes Ingemar Färm, som har en långvarig erfarenhet av ordförandeskap i stora organisationer.
Till ny kassör valdes Linnea Molin-Björkdahl, som har hand om ekonomin på företaget Fix Molin.
Till ny suppleant valdes den förra ordföranden Irene Holmgren.
Till revisorer valdes Alexander Lindholm, ombudsman på SEKO Stockholm samt Robert Johansson, ombudsman på Hyresgästföreningen.

Upp igen!