Nu ligger vårt senaste årsmötesprotokollet här på hemsidan under rubriken Lars Molin sällskapet och under protokoll

Upp igen!