irene15ord

Molinvänner!
Lördagen den 24 oktober tilldelades undertecknad Östhammars Litteraturförenings ORDPRIS 2015 på deras årliga ORDFESTIVAL på biograf Storbrunn.
Litteraturföreningens Ordpris tilldelas enskild person eller grupp gärna bosatt eller sommarboende i Östhammars kommun. Ordpristagaren skall med särskild entusiasm och energi ha medverkat till eller stimulerat andra till spridandet och brukandet av det skrivna, lästa, talade eller sjungna ordet. 

I år firade ORDPRISET 10 jubileum och i juryns motivering till mej skriver man bland annat: 
" för outtröttliga, entusiastiska och inspirerande arbete med att sprida kunskap om Lars Molins unika berättelser i film och böcker"

Blev extra glad åt busvisslingar och applåder från en fullsatt biosalong!
Lars Molin Sällskapets medlemmar och Molinvänner som vill hålla Lasses minne levande ska känna sig delaktiga i priset för utan er hade vi inte heller haft något Sällskap!

Jag är både rörd och stolt!
Iréne Holmgren
Ordförande
Lars Molin Sällskapet

 

 

Upp igen!