MOLINVÄNNER I STOCKHOLM OCH DESS NÄRHET!
I dag onsdag 21/10 kl: 18.30-19.30 på Stadsbiblioteket, Stockholm 
Gunilla Jensen, författare/journalist berättar utifrån sin biografi om Lars Molin.
Boken beskriver allt från uppväxten med en kringflackande tillvaro på
kraftverksbyggen i Norrland till karriärens höjdpunkt, mottagandet av den amerikanska Emmystatyetten för Den tatuerade änkan med Mona Malm i huvudrollen. Undertecknad kommer att vara på plats och bidra med information om Lars Molin Sällskapet.
Iréne Holmgren, ordförande

 

Upp igen!