Under Litteratur i menyraden och under boken om Lars Molin kan du ta del av Gunilla Jensens framträdanden på Bokmässan i Göteborg och i övriga landet framöver!

Upp igen!