Här kan du se SVT:s inslag om de uppdaterade Molinska inspelningsplatserna i Östhammars kommun!
http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/uppsala/article3532544.svt

Upp igen!